aləmülqeyb


aləmülqeyb
ə. 1) görünməz dünya; 2) m. mənəvi aləm

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.